PRISTUPNICA 

Osnivanje Udruženja instrumentara i medicinskih sestara tehničara na sterilizaciji Srbije 2004.godine, imalo je za cilj unapređenje rada medicinskih sestara i tehničara zaposlenih u operacionim salama i odeljenjima sterilizacije.

Dugi niz godina metodologija rada zaposlenih u operacionim salama prenošena je verbalno, „sa kolena na koleno“. Vreme koje je pred nama iziskuje edukativne napore kako bi stručnost i kredibilitet zaposlenih došao do punog izražaja. Tome u prilog govori i činjenica da je 31.03.2011. godine u Novom Sadu organizovan Prvi simpozijum glavnih i odgovornih sestara u operacionim salama sa međunarodnim učešćem. Predstavljajući svoje edukativne sadržaje instrumentarke su dokazale važnost organizovanog delovanja na polju usavršavanja svoje prakse. 

Baveći se operativnom zdravstvenom negom identifikacijom fizioloških, psiholoških i socioloških potreba pacijenata omogućen je kontinuitet zdravstvene nege hirurških bolesnika ali i njihovih porodica.

Operativna zdravstvena nega nudi različite profesionalne uloge današnjim instrumentarima. Širok dijapazon zadataka instrumentara kreće se od direktnog pružanja zdravstvene nege, organizovanja procesa rada u operacionom bloku, koordinacijom svih učesnika u operativnom procesu i i straživačkom delatnošću sa ciljem unapređenja kvaliteta pruženih usluga. Medicinske sestre instrumentarke odgovorne su za sopstveni profesionalni razvoj i edukaciju u sopstvenom radnom okruženju.