PROGRAM

PREDAVANJA

9.00    Vrsta instrumenata u opštoj hirurgiji i njihovo pravilno održavanje
Snežana Antonijević

9.45    Naša iskustva u upotrebi i održavanju motornih sistema
Ružica Masalušić

10.30    Naša iskustva sa liga klpsevima  u abdominalnoj i laparaskopskoj hirurgiji          
Silvana Stevanović

RAD U MALOJ GRUPI

11.15    Fizička i funkcionalna analiza hirurških instrumenata i njihovo održavanje
Goran Tanacković, Snežana Antonijević

12.15    Motorni sistemi u hirurgiji i njihovo pravilno održavanje
Ružica Masalušić, Nenad Šestić

13.15    Održavanje endoskopskih instrumenata i opreme
Silvana Stevanović, Snežana Antonijević

14.15    Klipsevi i aplikatori u endoskopskoj  i otvorenoj hirurgiji i njihova adekvatna upotreba
Silvana Stevanović, Danka Adžić

15.15    Adekvatna upotreba i sigurnost kaseta za sterilizaciju
Nebojša Čobanov

16.15    Kraj