26. - 28. maj 2016. Kopaonik, Hotel Kraljevi čardaci

PROGRAM

Maj 27, 2016.

SALA I"Pravilan izbor hirurških instrumenata i njihovo održavanje"

10.00 – 10.30

Predavanje: „Adekvatan izbor hirurških instrumenata u abdominalnoj hirurgiji“

(Marija Milikić, KC Kragujevac)

10.30 – 11.00

Predavanje: „Pravilno čišdenje I održavanje hirurških instrumenata’’

(Ružica Masalušić, Klinika za neurohirurgiju, KC Srbije)

11.00 – 11.30

Predavanje: „Pravilno pranje i održavanje instrumenata za minimalno invazivnu hirurgiju“

(Snežana Antonijević )

12.00 – 12.30

Predavanje: „Priprema I sterilizacija hirurških instrumenata“

( Vladimir Ilić, OB Valjevo )

12.30 – 13.00

Predavanje: „Naša iskustva u odabiru šavnog materijala“

( Nataša Petković, KBC Zvezdara )

13.00 – 13.30 Radionica „Šavni material I hirurški setovi“

Maj 28, 2016.

SALA II "Sigurna priprema i administracija infuzione terapije"

08:45 – 09:00

Predavanje: „Izazovi u planiranju nabavke lekova i potrošnog materijala u okviru bolničke apoteke“

(mr ph. Vladimir Vučetić, KC Kragujevac)

09:00 – 09:20

Predavanje: „Bezbedno davanje lekova“’

(Nenad Brkić, Klinika za hematologiju, KC Srbije)

09:30 – 13.00

Radionica: „Pravilna priprema i primena infuzione terapije“

(poređenje trenutne, dominantne kliničke prakse u rastvaranju i. v. lekova sa EU standardima za sigurnu pripremu i primenu i.v. terapije – rad u grupama, 3 zadatka)

13:30 – 13:45 Diskusija/zaključci i završetak

 

simpozijuma