СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ЗА СТРУЧНИ НАЗИВ

СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА СПЕЦИЈАЛИСТА - ИНСТРУМЕНТАР

 

 

  

Поштовани,

Висока здравствена школа струковних студија у Београду покреће поступак акредитације постдипломских студија за стручни назив Струковна медицинска сестра специјалиста – инструментар у трајању од годину дана.  Ради утврђивања тачног броја заинтересованих за овај вид постдипломских студија неопходно је да попуните следећи упитник и да исти проследите поштом на следећу адресу:

 

КЛИНИКА ЗА ДИГЕСТИВНУ ХИРУРГИЈУ

КОСТЕ ТОДОРОВИЋ 6

11 000 БЕОГРАД

За Главну сестру клинике Снежану Антонијевић

 

Услед усклађивања звања са Националним оквиром квалификација за приступање Европској Унији, колегнице и колеге који су завршили студије на Вишој медицинској школи у Ћуприји и при том стекли звање Виша медицинска сестра – инструментарка, морају да прођу еквиваленцију звања како би стекли услова за упис на постдипломске студије. Попуњавањем упитника и вашим интересовањем за овај вид  едукације омогући ћете себи и својим колегама да Министраство просвете позитивно одговори на захтев упућен од стране Удружења инструментара и медицинских сестара-техничара на стерилизацији Републике Србије за даљим образовањем инструментара.

 

 

 

Председник

Удружења инструментара

и мед.сестара-техничара на стерилизацији РСрбије

 

Снежана Антонијевић, ВМС дипл.дефектолог